Đào tạo

Đề xuất Danh mục Đề tài Khoá luật tốt nghiệp năm học 2019-2020
Danh mục Đề tài Khoá luật tốt nghiệp năm học 2019-2020
 
Sinh viên khóa K40 ngành Ngôn ngữ Anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công
Tin tức về buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K40 ngành Ngôn ngữ Anh
 
THÔNG BÁO THI OLYMPIC TIẾNG NGA 2018
THÔNG BÁO THI OLYMPIC TIẾNG NGA 2018
 
Suggested topics for English majors' graduation theses
English major students - Hanoi Law University
 
Danh mục đề tài khoá luận tốt nghiệp
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành tiếng Anh pháp lý
 
Thực tập chuyên môn
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý
 
Ngành Ngôn ngữ Anh - Những điều cần biết
Giới thiêu ngành Ngôn ngữ Anh