Đào tạo

THÔNG BÁO THI OLYMPIC TIẾNG NGA 2018
THÔNG BÁO THI OLYMPIC TIẾNG NGA 2018
 
Suggested topics for English majors' graduation theses
English major students - Hanoi Law University
 
Danh mục đề tài khoá luận tốt nghiệp
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành tiếng Anh pháp lý
 
Thực tập chuyên môn
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý
 
Ngành Ngôn ngữ Anh - Những điều cần biết
Giới thiêu ngành Ngôn ngữ Anh