Thông báo

Lịch thi học kỳ 2 (2019-2020)
Ngày thi: 23/05/2020
 
Đáp án môn thi tiếng Nga- Trung ky 1 năm học 2017-2018
Đáp an tiếng Nga - Trung ky 1 năm 2017-2018
 
Hội thi cắm hoa nghệ thuật và hội thi kéo co chào mừng 38 năm ngày thành lập trường ( 10/11/1979 – 10/11/2017) và Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội thi cắm hoa nghệ thuật và hội thi kéo co Chào mừng 38 năm ngày thành lập trường ( 10/11/1979 – 10/11/2017) và Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11