Đào tạo Ngôn ngữ Anh

Đáp án tiếng Anh nâng cao - K44
Đáp án HK2. 2019-2020
 
Đề xuất Danh mục Đề tài Khoá luật tốt nghiệp năm học 2019-2020
Danh mục Đề tài Khoá luật tốt nghiệp năm học 2019-2020
 
Sinh viên khóa K40 ngành Ngôn ngữ Anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công
Tin tức về buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K40 ngành Ngôn ngữ Anh
 
THÔNG BÁO CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ
Chuẩn đầu ra ngoại ngữ
 
Danh mục đề tài khoá luận tốt nghiệp
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành tiếng Anh pháp lý
 
Thực tập chuyên môn
Ngành Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý
 
Đáp án đề thi môn Ngữ pháp TA K40
Đáp án đề thi môn Ngữ pháo TA K40