Đề cương môn học Bộ môn tiếng Anh pháp lý HK2, năm học 2022-2023

Đăng vào 03/01/2023 22:03

Bộ môn tiếng Anh pháp lý xin gửi tới quý sinh viên đề cương môn học của học kỳ 2 năm học 2022-2023. 

Toàn bộ đề cương được xem tại đây.

Trân trọng thông báo!