Bộ môn tiếng Anh pháp lý - Đáp án đề thi kết thúc Học phần lần 1 - Kỳ 1, năm học 2022-2023

Đăng vào 09/01/2023 15:40

Bộ môn tiếng Anh pháp lý xin gửi đáp án các học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Trân trọng thông báo!

 

ThS. Nguyễn Hải Anh