Bộ môn ngoại ngữ pháp lý - K45.Lĩnh vực đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp và Danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

Đăng vào 16/10/2023 19:44

Sinh viên quan tâm xem toàn bộ nội dung tại đâyyes

Link đăng ký dưới đây:smiley

https://docs.google.com/document/d/1fGfVFrRtS7wzXPuRaRzgXdJjKTxcmaHt_46sM8uwst8/edit?usp=sharing

Lưu ý: Theo thông báo, hạn nhận danh sách sinh viên đăng ký viết KLTN đợt 2 là 30/10/2023. Mọi thông tin thay đổi cần được thực hiện trước thời hạn đăng ký. Trong trường hợp sinh viên nộp đơn đăng ký nguyện vọng nếu không đăng ký trên đường link trên thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua email thầy Vũ Tuấn: vuvantuanphd@gmail.com.

Trân trọng!