Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội

Đăng vào 10/11/2022 07:31

Toàn văn bài đăng "Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội" do TS. Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội trên Báo Pháp luật và một số bài báo khác:

Xem nội dung dưới đây:

https://baophapluat.vn/ts-doan-trung-kien-hieu-truong-truong-dh-luat-ha-noi-khong-ngung-nang-cao-chat-luong-dao-tao-de-dap-ung-nhu-cau-xa-hoi-post457970.html

https://baophapluat.vn/truong-dai-hoc-luat-ha-noi-luon-trong-trai-tim-chung-toi!-post458002.html