Tin tức và Sự kiện

KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
 
Chương trình Hội thảo cấp trường - Bộ môn Ngoại ngữ HLU
Hội thảo Bộ môn Ngoại ngữ HLU 30/06/2020
 
Hội thảo “Các ngôn ngữ Nga, Pháp, Trung trước thách thức chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thực trạng và giải pháp.”.
“Các ngôn ngữ Nga, Pháp, Trung trước thách thức chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thực trạng và giải pháp.”.