THÔNG BÁO

Lịch thi chuyên đề L1-k1-2017-2018
Lịch thi chuyên đề L1-K1-2017-2018
 
Đáp án đề thi môn Ngữ pháp TA K40
Đáp án đề thi môn Ngữ pháo TA K40
 
Lịch thi lại lần 02 học kỳ II năm học 2016-2017
lịch thi lại lần 02 học kỳ II năm học 2016-2017
 
Lịch thi lại lần 02- Học kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thi lại lần 02- Học kỳ II năm học 2016-2017
 
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi các môn Ngoại ngữ Học phần 1, lần 1, kỳ II, năm học 2016-2017
Bộ môn Ngoại ngữ thông báo danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi các môn Ngoại ngữ Học phần 1, lần 1, kỳ II, năm học 2016-2017
 
Lịch thi và phòng thi hết học phần 1 các môn ngoại ngữ, lần 1, kỳ 2, năm 2016-2017
Bộ môn Ngoại ngữ thông báo lịch thi và phòng thi hết học phần 1 các môn ngoại ngữ, lần 1, kỳ 2, năm 2016-2017
 
Đáp án thi hết học phần 2 môn tiếng Pháp , kỳ II, năm 2016-2017
Bộ môn Ngoại Ngữ công bố đáp án thi môn tiếng Pháp hp2, kỳ II năm 2016-2017
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGOẠI NGỮ- HKII-2016-2017
Bộ môn Ngoại ngữ thông báo danh sách sinh viên không đủ ĐKDT hết học phần các môn học kỳ II-2016-2017
 
THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHÒNG THI HẾT HỌC PHẦN CÁC MÔN NGOẠI NGỮ-HKII-2016-2017
Bộ môn Ngoại ngữ thông báo lịch thi và phòng thi hết học phần các môn ngoại ngữ- Học kỳ II-năm học 2016-2017
 
Lịch thi, phòng thi môn Ngữ Nghĩa-Ngôn Ngữ Anh K39
Bộ môn Ngoại Ngữ-Tổ tiếng Anh thông báo phòng thi, thời gian thi hết môn Ngữ Nghĩa, khoá K39-Ngôn Ngữ Anh