Báo cáo hoạt động của chi Đoàn - Bộ môn Ngoại ngữ năm học 2018-2019

Đăng vào 09/12/2019 14:35

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Tình hình chung:

- Chi đoàn BMNN có tổng cộng 10 đoàn viên trong đó có 07 đoàn viên của tổ Tiếng Anh và 03 đoàn viên của Tổ Nga-Pháp-Trung. 01 đoàn viên là giáo viên tập sự. 06 đoàn viên là Đảng viên. 01 đoàn viên đang trong thời gian thử thách để xét kết nạp Đảng. 01 đoàn viên được cử đi học cảm tình Đảng năm 2019.

- Về thuận lợi, số lượng đoàn viên của Chi đoàn có tăng so với những năm trước. Hầu hết các đoàn viên đều có trình độ thạc sỹ, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiệt tình, tham gia các hoạt động chung.

- Về khó khăn, hoạt động đoàn của Bộ môn Ngoại ngữ còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như sau:

Thứ nhất, 9/10 đoàn viên của BMNN là giảng viên nữ, hầu hết đang trong độ tuổi sinh con, nuôi con nhỏ, bị hạn chế về thời gian và điều kiện tham gia các hoạt động đoàn.

Thứ hai, các giảng viên của BMNN phải đảm nhận khối lượng công việc khá lớn. Các giảng viên tổ Anh dạy cùng lúc nhiều ngành đào tạo, nhiều phân môn của mã ngành Ngôn ngữ Anh. Tổ Trung hiện chỉ có 01 giảng viên cơ hữu và tổ Nga 01 giảng viên cơ hữu.

Thứ ba, BMNN là đơn vị quản lý sinh viên ngành NNA, nhưng sinh viên NNA lại sinh hoạt đoàn với SV ngành CLC và TMQT bên Liên chi Khoa PLTMQT. Do vậy, việc phối hợp tổ chức các hoạt động đoàn cho SV ngành NNA còn gặp nhiều khó khăn.

2. Các kết quả đạt được:

            Trong năm học 2018-2019, Chi đoàn BMNN đã đạt được một số kết quả như sau:

            - Tổ chức chương trình Chào K43 Ngành Ngôn ngữ Anh tháng 10/2018.

Đây là chương trình thường niên của sinh viên ngành NNA. Tuy nhiên, năm 2018 là năm đầu tiên Chi đoàn BMNN tham gia với vai trò chỉ đạo về mặt nội dung và hỗ trợ tài chính cho chương trình. Chương trình có sự tham gia rất đông đảo của sinh viên K43 (120 sinh viên). Thành phần tổ chức chính là lớp K42 ngành NNA, dưới sự hướng dẫn của Chi đoàn BMNN. Kinh phí tổ chức trích quỹ của BMNN và đóng góp của các giảng viên Tiếng Anh.

- Tham gia viết bài cho hội thảo cấp Trường do Đoàn trường tổ chức tháng 9/2018.

02 đoàn viên của Chi đoàn tham luận với chuyên đề “Thực trạng và giải pháp của chi đoàn giáo viên Bộ môn ngoại ngữ trong hoạt động phát triển Đảng cho giảng viên trong chi đoàn”.

- Tham gia các buổi học nghị quyết đoàn, tọa đàm, sự kiện, hội nghị, hội thảo theo thông báo triệu tập của Đoàn trường.

- 01 đoàn viên của Chi đoàn tham gia làm Ban giám khảo vòng bán kết, chung kết cuộc thi hát tiếng Anh Fly emotion 2018 do CLB tiếng Anh tổ chức.

- 01 đoàn viên của Chi đoàn tham gia làm khách mời chương trình TOEIC or Death - giao lưu với sinh viên học tiếng Anh tại trường về chuẩn đầu ra TOEIC.

- Theo phân công của BMNN, phối hợp với các Liên chi, CLC trong trường tổ chức cuộc thi tài năng giảng viên E-zone 2019.

Chương trình đã được triển khai từ năm 2018 và diễn ra trong tháng 10/2019. Các đoàn viên là giảng viên tiếng Anh đã tham gia biên soạn bộ câu hỏi cho chương trình. Một số đoàn viên tham gia BTC chương trình.   

  • Triển khai tổ chức Chào K44 Ngành Ngôn ngữ Anh, tháng 10/2019.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập Trường, 5 năm thành lập Ngành NNA, Chi đoàn đang triển khai việc tổ chức chương trình với quy mô lớn hơn, nhằm khích lệ, tạo động lực cho sinh viên năm nhất; tạo sân chơi rèn luyện kỹ năng tổ chức chương trình, khả năng làm việc nhóm cho sinh viên Ngành NNA.

- 01 đoàn viên của Chi đoàn tham gia cuộc thi HLU ICON do Đoàn Trường Đại học Luật tổ chức.

3. Những mặt còn hạn chế:

            - Thứ nhất, kinh phí để tổ chức các chương trình của Đoàn chưa nhiều, chủ yếu từ quy chế chi tiêu của Trường, hỗ trợ của Bộ môn Ngoại ngữ và đóng góp của các giảng viên tổ Anh.

            - Thứ hai, kinh nghiệm tổ chức các chương trình và hoạt động ngoại khóa của BCH Chi đoàn cũng như các đoàn viên trong Chi đoàn còn hạn chế. Quy mô các chương trình còn nhỏ, ở cấp Khoa.

            - Thứ ba, về cơ cấu tổ chức, Chi đoàn BMNN hoạt động độc lập với các chi đoàn sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh. Do nhân lực mỏng, Chi đoàn BMNN chưa có khả năng tham gia nhiều vào các hoạt động chung của Đoàn trường.

 

                                                                                                  Hà Nội ngày 9 tháng 12 năm 2019

                                                                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                                           Bí thư   

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                 Nguyễn Thu Trang