Chương trình Hội thảo Bộ môn Ngoại ngữ - Tổ tiếng Anh

Đăng vào 29/11/2020 17:06

Chương trình hội thảo

“Tính tự chủ trong dạy và học Ngoại ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực tiễn và Giải pháp”

Chủ trì: ThS. Đinh Thị Phương Hoa và ThS. Nhạc Thanh Hương

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

8h00-8h20

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

8h20-8h25

Giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

8h25-8h30

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Trưởng Ban Tổ chức

Phiên 1

8h30-8h40

Các biện pháp nhằm phát huy tính tự chủ của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội

ThS. Đồng Hoàng Minh

Trường Đại học Luật Hà Nội

8h40-8h50

Một số biện pháp nhằm tăng tính tự chủ trong dạy và học tiếng Anh tại khoa Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

ThS. Lương Bá Hùng

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ

8h50-9h00

Một số biện pháp nhằm nâng cao tính chủ động trong học kỹ năng Nghe - Nói của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Luật Hà Nội

CN. Vũ Thị Việt Anh

Trường Đại học Luật Hà Nội

9h00-9h30

Thảo luận

9h30-9h50

Nghỉ giải lao

Phiên 2

9h50-10h00

Tự chủ trong học tập của người học - Một mục đích dạy và học tiếng Pháp tại Trường Đại học Luật Hà Nội

CN. Nguyễn Trường Giang

Trường Đại học Luật Hà Nội

10h00-10h10

Sử dụng Internet để nâng cao tự chủ học tập trong học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Luật chất lượng cao tại trường Đại học Luật Hà Nội

ThS. Nguyễn Thu Trang

Trường Đại học Luật Hà Nội

10h10-10h20

Năng lực tự chủ trong việc học tiếng Anh của sinh viên không chuyên tại trường Đại học Luật Hà Nội: Thực trạng và một số đề xuất

CN. Trần Thị Thương

Trường Đại học Luật Hà Nội

10h20-10h55

Thảo luận

10h55-11h00

Phát biểu kết thúc Hội thảo

Trưởng Ban Tổ chức