HỘI THẢO "NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI"

Đăng vào 03/11/2022 13:24

Ngày 31/10/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp Trường với chủ đề “Nâng cao tính tích cực trong học tập cho Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh Pháp Lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội”. Hội thảo được thực hiện dưới sự chủ trì của TS. Đinh Thị Phương Hoa - Trưởng Khoa Ngoại ngữ Pháp lý – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các diễn giả, các nhà khoa học và các chuyên gia đến từ Trường Đại học Hà nội; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Viện Luật So sánh – Đại học Luật Hà nội… đồng thời có sự tham dự của đại diện các Khoa Pháp luật Thương mại Quốc Tế, Khoa Pháp Luật Dân sự, Thư viện,... và giảng viên tham gia giảng dạy ngoại ngữ của Trường Đại học Luật Hà Nội. TS. Đinh Thị Phương Hoa - Trưởng Khoa Ngoại ngữ Pháp lý – Trưởng Ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc và khẳng định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội thảo đối với hoạt động giảng dạy ngoại ngữ của Trường Đại học Luật Hà Nội.      

Tại Hội thảo, các giảng viên Khoa Ngoại ngữ pháp lý đã trình bày một số chuyên đề trọng tâm gồm: thực trạng, cơ hội, thách thức trong việc nâng cao tính tích cực cho Sinh viên trong việc học các học phần thuộc mã Ngành NNA-chuyên ngành TAPL tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Các đề xuất cụ thể dựa trên kinh nghiệm giảng dạy thực tiễn cũng được bàn tới như: thực trạng tính Tích cực trong học tập của Sinh viên ngành NNA – chuyên ngành TAPL; Nghiên cứu so sánh các Phương pháp giáo dục hiện đại nhằm nâng cao tính Tích cực trong học tập cho Sinh viên ngành NNA-chuyên ngành TAPL. Dạy kỹ năng tư duy phản biện nhằm cải thiện tính Tích cực trong giờ học Kỹ năng Viết v..v

Các nhà khoa học và chuyên gia đến từ các cơ sở đào tạo giáo dục đại học uy tín cũng đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhằm góp phần nâng cao tính Tích cực cho Sinh viên ngành NNA – chuyên ngành TAPL tại Khoa Ngoại ngữ pháp lý như: (1) giải pháp liên quan đến tư duy phản biện: sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện góp phần tang năng lực Viết cho SV; (2) áp dụng phương pháp Blended learning; phương pháp nghiên cứu Bản án; phương pháp Đóng vai – các phương pháp giáo dục Hiện đại nhằm nâng cao tính tích cực trong học tập cho SV ngành NNA-chuyên ngành TAPL; (3) sử dụng các thủ thuật hoạt động Nhóm để tăng tính Tích cực và chủ động trong việc phát triển kỹ năng Đọc-hiểu cho SV ngành NNA-chuyên ngành TAPL.

Hội thảo đã được tổ chức để tạo diễn đàn cho các nhà nghiên cứu giáo dục và những người làm công tác thực tiễn trao đổi từ góc độ khoa học về thuận lợi và thách thức đối với việc (i) Nâng cao nhận thức đổi mới về giáo dục đại học trong việc áp dụng các phương pháp giảng dạy để tăng tính Tích cực trong học tập tiếng Anh cho Sinh viên; (ii) Đánh giá thực trạng tính Tích cực trong quá trình học tiếng Anh cho SV chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội; và (iii) Đề xuất các phương pháp, biện pháp để nâng cao tính Tích cực trong học tập cho SV NNA-chuyên ngành TAPL tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Kết luận Hội thảo, TS Đinh Thị Phương Hoa – Trưởng Khoa Ngoại ngữ Pháp lý, đồng chủ trì Hội thảo đã khẳng định Hội thảo đã thành công tốt đẹp, mong rằng những kết quả cuả hội thảo sẽ đóng góp tích cực cho hoạt động giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý nói riêng tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

ThS. Nguyễn Hải Anh