Tọa đàm cấp khoa: “Đánh giá trên lớp học trong dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Luật Hà Nội – Thực trạng và giải pháp

Đăng vào 23/06/2020 16:13

Chiều ngày 15/6/2020, Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công Tọa đàm cấp khoa do Tổ Nga – Pháp – Trung phụ trách về chuyên môn với chủ đề: “Đánh giá trên lớp học trong dạy và học ngoại ngữ tại trường Đại học Luật Hà Nội – Thực trạng và giải pháp”.

Tham gia Tọa đàm có đông đảo giảng viên của Bộ môn Ngoại ngữ và các khách mời đến từ một số Trường Đại học tại Hà Nội, Viện Puskin; giảng viên thỉnh giảng của Tổ Nga-Pháp-Trung; Các đại biểu đến từ các Khoa, Phòng,Viện, Bộ môn thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Th.S. Phạm Thị Phương Nhung- Tổ phó Phụ trách Tổ Nga-Pháp-Trung, Bộ môn Ngoại ngữ  cho biết Tọa đàm là cơ hội để nhà trường, toàn bộ giảng viên, sinh viên và đặc biệt là giảng viên BMNN nhìn nhận sâu sắc về việc đánh giá trên lớp học trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ  tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Với 7 bài viết, trong đó có 5 bài viết của các giảng viên Tổ Nga- Pháp-Trung, 01 bài viết của giảng viên Tổ Tiếng Anh và 01 bài viết của khách mời đến từ Viện Pháp tại Hà Nội, tọa đàm đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ từ kinh nghiệm của các giảng viên.

Các chuyên đề của tọa đàm là các đề xuất, kiến nghị trực tiếp đến từ các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên về các vấn đề như: Đánh giá trên lớp học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận năng lực, Đổi mới phương pháp đánh giá trên lớp học trong dạy và học tiếng Trung tại trường Đại học Luật Hà Nội, Đánh giá trong giờ học môn tiếng Pháp ở trường Đại học Luật Hà Nội. Thực trạng và giải pháp, Thực trạng kiểm tra đánh giá trong hoạt động dạy và học tiếng Anh không chuyên tại trường Đại học Luật Hà Nội, Các giải pháp đánh giá trên lớp học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nga tại trường Đại học Luật Hà Nội…

Một số hình ảnh trong buổi tọa đàm: