Hội thảo khoa học “Thiết kế phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Luật Hà Nội”

Đăng vào 07/05/2020 12:57

Sáng ngày 05/05/2020, Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức hội thảo cấp khoa với chủ đề: Thiết kế phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh đáp ứng chuẩn đầu ra tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, các giảng viên đã và đang trực tiếp tham gia giảng dạy cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, bao gồm các giảng viên của Bộ môn Ngoại ngữ, giảng viên các khoa Luật -  Trường Đại học Luật Hà Nội,  giảng viên các trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Công đoàn, Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Công ty Luật quốc tế D&G. Hội thảo cũng có sự tham gia của các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Anh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ThS. Đinh Thị Phương Hoa nhấn mạnh sự cần thiết của việc rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, nhằm phát huy những mặt mạnh, những ưu điểm “đặc sản” của mã ngành, đồng thời khắc phục những mặt còn tồn tại, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động. 

Các chuyên đề của hội thảo là các đề xuất, kiến nghị trực tiếp đến từ các nhà quản lý giáo dục, các giảng viên và chính sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, xoay quanh nhiều nôi dung đa dạng như: mô hình, tiêu chí xây dựng chương trình đào tạo; khảo sát sự đánh giá của giảng viên, sinh viên về chương trình đào tạo; cho tới các đề xuất sâu sát, cụ thể cho từng môn học chủ chốt trong chương trình đào tạo. 

Bên cạnh 11 chuyên đề đóng góp cho hội thảo, Hội thảo cũng nhận được rất nhiều góp ý, đề xuất thẳng thắn, sâu sắc đến từ các giảng viên trong và ngoài Trường, phản hồi từ các em sinh viên đã và đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Tất cả các ý kiến và đề xuất tại Hội thảo là cơ sở thực tiễn để Nhà trường, Bộ môn ngoại ngữ và các giảng viên đề ra những chủ trương, kế hoạch và biện pháp đúng đắn, kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý tại trường Đại học Luật Hà Nội. 

Một số hình ảnh trong hội thảo