Thông báo Họp bình xét thi đua Công đoàn và Nữ công - Bộ môn Ngoại ngữ năm học 2020-2021

Đăng vào 14/12/2021 13:17

Thông báo Họp bình xét thi đua Công đoàn Bộ môn Ngoại ngữ năm học 2020-2021

Do tình hình Covid-2019 đang có diễn biến phức tạp nên cuộc họp bình xét thi đua Công đoàn Bộ môn Ngoại ngữ năm học 2020-2021 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. 

Link tham gia cuộc họp tại đây

Trân trọng kính báo!

CTCĐ: Nguyễn Thị Hương Lan