KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Đăng vào 18/05/2021 17:00

Toàn văn thông báo về KỊCH BẢN PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI theo đường link dưới đây

https://hlu.edu.vn/Images/Post/files/Kịch%20bản%20phòng%20chống%20dịch%20Covid%2019%20tại%20Trường%20ĐHLHN.pdf