Chương trình Hội thảo Bộ môn Ngoại ngữ - Tổ Nga - Pháp - Trung

Đăng vào 29/11/2020 17:10

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI”

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Chủ trì: ThS Đinh Thị Phương Hoa và ThS Phạm Thị Phương Nhung

Thư ký: ThS Đỗ Thị Tiến Mai

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13h30-13h45

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

13h45-13h50

Giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

13h50-14h

Phát biểu khai mạc Hội thảo

Trưởng Ban tổ chức

 

Phiên I

14h-14h15

Xây dựng môi trường học ngoại ngữ cho sinh viên các thứ Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung tại Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua các hoạt động ngoại khóa

ThS.Lã Nguyễn Bình Minh-BMNN-ĐHLHN

14h15 -14h30

Xây dựng môi trường dạy và học tiếng Trung tại Trường Đại học luật Hà Nội

ThS.Vũ Thùy Trang

Phòng HTQT- ĐHLHN

14h30- 14h45

Những giải pháp giúp sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hứng thú hơn trong việc học tiếng Nga

TS.Cao Thị Thùy Lương- BM tiếng Nga - ĐH Sư phạm Hà Nội

14h45- 15h30

Thảo luận

15h30-15h45

Nghỉ giải lao

 

Phiên II

15h45 -16h

Áp dụng phương pháp người học làm trung tâm để tăng cường môi trường học tiếng Anh không chuyên tại Đại học Luật Hà Nội.

ThS Nguyễn Thu Trang- Tổ Anh-BMNN- ĐHLHN

 

16h-16h15

Sử dụng các trang web trực tuyến để nâng cao hiệu quả tự học tiếng Nga của sinh viên

ThS Đỗ Thị Tiến Mai

-Tổ Nga-Pháp-Trung BMNN- ĐHLHN

16h15-16h30

Các yếu tố của môi trường học tập tại trường học ảnh hưởng tới việc học tiếng Trung của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

ThS Phạm Thị Phương Nhung

Tổ Nga-Pháp-Trung-BMNN- ĐHLHN

16h30-16h55

Thảo luận

16h55-17h

Phát biểu kết thúc Hội thảo

Trưởng Ban tổ chức