Đáp án đề thi kết thúc học phần các học phần tiếng nga, pháp, trung HKI năm học 2022-2023

Đăng vào 04/01/2023 14:22

Bộ môn Nga - Pháp - Trung và ngoại ngữ khác công bố đáp án đề thi kết thúc học phần các học phần tiếng Nga, Pháp, Trung HKI năm học 2022-2023 như sau: