THÔNG BÁO V/v tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2021 – 2022

Đăng vào 18/11/2021 13:42

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2021 – 2022