Hội thảo Khoa học cấp khoa năm học 2019-2020

Đăng vào 30/11/2019 11:16

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020, ngày 26/11/2019, Bộ môn Ngoại ngữ Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo cấp khoa với chủ đề: “Các giải pháp nâng cao năng lực dạy và học ngoại ngữ tiếp cận giao tiếp cho sinh viên không chuyên tại trường Đại học Luật Hà Nội".

Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều giảng viên đến từ các Khoa, Phòng ban trong trường ĐHLHN; các giảng viên ngoại ngữ trong và ngoài trường; và  sinh viên các lớp tiếng Anh không chuyên tại Đại học Luật Hà Nội.

Với 10 bài viết chuyên đề, Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ từ kinh nghiệm của các giảng viên. Hội thảo đã thảo luận những nội dung đa dạng: các phương pháp giảng dạy hiện đại như cooperative learning, task-based learning; việc ứng dụng đường hướng giao tiếp trong giảng dạy các kỹ năng nghe-nói; biện pháp nâng cao tính tự tin của người học; kiểm tra đánh giá theo đường hướng giao tiếp.

Những ý kiến đóng góp và kinh nghiệm được chia sẻ tại diễn đàn này sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại trường ĐHLHN, hướng tới mục tiêu đào tạo các cử nhân Luật không chỉ có hiểu biết về pháp luật mà còn có trình độ ngoại ngữ, đáp ứng với yêu cầu của xã hội trong thời đại hội nhập và phát triển./.

Một số hình ảnh về hội thảo