Thực tập chuyên môn

Đăng vào 11/11/2017 11:47:52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  

       BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             THỰC TẬP CHUYÊN MÔN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                                                   NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 1. Thời lượng: 5 tuần – 04 tín chỉ
 2. Chuyên ngành: Tiếng Anh và Tiếng Anh pháp lý
 3. Mục đích thực tập chuyên môn

Thực tập là một nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh pháp lý. Chương trình thực tập tạo cơ hội cho sinh viên:

 • Vận dụng những kiến thức đã học về tiếng Anh pháp lý và biên phiên dịch pháp lý để ứng dụng vào môi trường làm việc thực tế một cách hiệu quả;
 • Làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp cần thiết đối với nghề nghiệp của sinh viên sau này;
 • Tìm hiểu được tổ chức hoạt động, quản lý và các hoạt động nghiệp vụ tại công ty, doanh nghiệp, văn phòng và các đơn vị thực tập khác;
 • Nhận thức được sở trường, năng lực của bản thân và có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn ngành nghề cũng như xác định mục tiêu nghề nghiệp của mình.
 • Phát huy khả năng làm việc độc lập, khoa học, sáng tạo và tự chủ.

4. Yêu cầu thực tập chuyên môn:

 • Xây dựng kế hoạch thực tập phù hợp nơi đến thực tập, viết bài thu hoạch thực tập chuyên môn theo đúng yêu cầu;
 • Nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy định làm việc, quy tắc ứng xử và đảm bảo kỷ luật lao động nơi sinh viên tham gia thực tập;
 • Nghiêm túc và tích cực tham gia và xử lý các công việc thực tế được giao tại nơi sinh viên tham gia thực tập, vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học để tiến hành công việc một cách khoa học, có chất lượng và hiệu quả;
 • Xây dựng phong cách làm việc khoa học, ứng xử văn minh, lịch sự, xây dựng mối quan hệ cởi mở, hòa đồng với mọi người tại nơi thực tập.
 • Giữ gìn, quảng bá hình ảnh và thương hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội.

5. Nội dung thực tập chuyên môn:

          5.1. Địa điểm thực tập chuyên môn

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các các văn phòng, doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng tiếng Anh; các công ty luật trong nước hoặc quốc tế, công ty truyền thông, các bộ phận biên tập và dịch thuật tại các tòa soạn báo, tạp chí hoặc các đài truyền hình...

           5.2. Gợi ý một số đề tài thực tập chuyên môn

 • Các kỹ năng và nghiệp vụ văn phòng có sử dụng tiếng Anh
 • Phân tích nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ cao tại các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài
 • Phân tích nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ cao tại các công ty luật trong nước hoặc công ty luật nước ngoài
 • Phân tích cấu trúc ngôn ngữ và thuật ngữ các văn bản tiếng Anh chuyên ngành luật
 • Phân tích việc dịch thuật Anh – Việt, Việt – Anh đối với các văn bản pháp lý
 • Phân tích việc biên phiên dịch các tài liệu liên quan đến các hoạt động của công ty/ doanh nghiệp
 • Phân tích các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của công ty/ doanh nghiệp đối với người lao động tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh
 • Phân tích nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ tiếng Anh pháp lý tại các công ty/ doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài
 • Sinh viên tự chọn một trong số các đề tài để thực hiện công tác dịch thuật: giáo dục, văn hoá, môi trường, pháp lý (Anh – Việt, Việt – Anh)

                                                                  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2017        

                                                                           Phó trưởng Bộ môn

                                                                          Lã Nguyễn Bình Minh

Tải về tại đây