Hoạt động

Hội thảo Khoa học "Các biện pháp tạo hứng thú học ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội"
Ngày 25/5/2017, Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức thành công buổi Hội thảo Khoa học cấp trường với chủ đề: "Các biện pháp tạo hứng thú học ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội"