Lịch thi lại, Hoãn thi cho sinh viên học phần HK2 năm học 2021-2022

Đăng vào 20/09/2022 11:50

Thông báo lịch thi lại, hoãn thi cho sinh viên học phần HK2, năm học 2021-2022

Sinh viên có tên thi lại chú ý lịch thi của mình trên hệ thống môn: 

1. Tiếng Anh 3: Nghe - Nói

Ngày thi: 25/9/2022   Thời gian: 14:00 (Chủ nhật)

Hình thức thi: Vấn đáp 

2. Anh văn HP 1

Ngày thi: Thứ 2 ngày 26/9/2022

Thời gian giao bài dự kiến: 18:00 ngày 26/9/2022. Lịch thu bài dự kiến: 20:00 ngày 05/10/2022

Hình thức thi: Viết Tiểu luận

3. Anh văn HP 2

Ngày thi: Thứ 2 ngày 10/10/2022

Thời gian giao bài dự kiến: 18:00 ngày 10/10/2022. Lịch thu bài dự kiến: 20:00 ngày 17/10/2022

Hình thức thi: Viết Tiểu luận

4. Ngữ âm - âm vị 

Ngày thi: Thứ 2 ngày 26/9/2022

Thời gian giao bài dự kiến: 18:00 ngày 26/9/2022. Lịch thu bài dự kiến: 20:00 ngày 05/10/2022

Hình thức thi: Viết Tiểu luận

5. Kỹ năng đọc HP1 

Ngày thi: Thứ 2 ngày 26/9/2022

Thời gian giao bài dự kiến: 18:00 ngày 26/9/2022. Lịch thu bài dự kiến: 20:00 ngày 05/10/2022

Hình thức thi: Viết Tiểu luận

6. Ngữ nghĩa học

Ngày thi: Thứ 2 ngày 26/9/2022

Thời gian giao bài dự kiến: 18:00 ngày 26/9/2022. Lịch thu bài dự kiến: 20:00 ngày 05/10/2022

Hình thức thi: Viết Tiểu luận

Đề nghị sinh viên có lịch thi theo dõi và thực hiện đúng theo quy định. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với lãnh đạo Bộ môn Tiếng Anh cơ bản để được giải đáp.

Trân trọng!