Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ ĐHCQ khoá 45

Đăng vào 01/09/2020 20:39

Thông tin về tuyển sinh trên trang website có uy tín.

https://vnexpress.net/dai-hoc-luat-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-4155787.html