Danh sách Bộ môn ngoại ngữ

Đăng vào 09/12/2019 14:20

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Tổ Anh văn

Họ và tên

Học vị, chức danh

CV

Email

Đinh Thị Phương

Hoa

Th.S

Giảng viên /Phó trưởng BMNN

0986372004

dinhphuonghoa.ecas@gmail.com

Nhạc Thanh

Hương

Th.S

Giảng viên /Phó phụ trách Tổ Tiếng Anh

0987012918

nhacthanhhuong@gmail.com

Đào Thị

Tâm

Th.S

Giảng viên /Tổ phó tổ tiếng Anh

0983161817

tamdao1981@gmail.com

Vũ Thị Việt

Anh

Th.S

Giảng viên

0915110305

vuthivietanh1981@gmail.com

Nguyễn Hải

Anh

Th.S

Giảng viên

0904688386

ngophuongchi1210@gmail.com

Nguyễn Thị

Hường

Th.S

Giảng viên

0984996598

rubyalisa@gmail.com

Nguyễn Hương

Lan

Th.S

Giảng viên/ Chủ tịch Công đoàn BMNN

0912563638

bihuonglan@gmail.com

Đồng Hoàng

Minh

Th.S

Giảng viên

0943396530

0352604136

donghoangminhhlu@gmail.com

Trần Thị

Thương

Th.S

Giảng viên

0349021473

tranthuong.qh10f1@gmail.com

Nguyễn Thu

Trang

Th.S

Giảng viên/ Bí thư chi Đoàn BMNN

0985055036

mstranghlu@gmail.com

Vũ Văn

Tuấn

TS

Giảng viên

0973871979

vuvantuanphd@gmail.com

Phạm Thị

Hạnh

Th.S

Giảng viên

0983426545

phamhanh01810@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Hồng

Thu

Th.S

Giảng viên

0974348436

thuvicnguyen@gmail.com

Tổ Nga – Trung - Pháp

 Họ và tên

Học vị, chức danh

CV

Email 

Phạm Phương

Nhung

Th.S

Giảng viên/Tổ phó phụ trách

0948849290

 

Nguyễn Khánh

Vân

TS/ GVC

Giảng viên

0986161962

 

 Đỗ Tiến

Mai

Th.S

Giảng viên

0979481388

 

Nguyễn Trường

Giang

Th.S

Giảng viên

0943640010

 

Trần Ngọc

Dương

Th.S/ GVC

Giảng viên

0985746805

 

Nguyễn Thị

Nhàn

Th.S

Giảng viên

0915911969

 

Nguyễn Khánh

Vân

Th.S

Giảng viên

0986161962

 

Nguyễn Thị Kim

Thanh

Th.S

Trợ lý BMNN

0912773679