Danh bạ Bộ môn Ngoại ngữ

Đăng vào 09/12/2019 14:20

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Tổ Anh văn

Họ và tên

Học vị, chức danh

Chức vụ

      Email

 Đinh Thị Phương Hoa

Th.S

Giảng viên /Phó trưởng BMNN

   

 Nhạc Thanh Hương

Th.S

  Giảng viên /Phó phụ trách Tổ Tiếng Anh

  0987012918

  nhacthanhhuong@gmail.com

 Lã Nguyễn Bình Minh

Th.S

  Giảng viên

  0989291377

  dawny99@gmail.com

 Đào Thị Tâm

Th.S

  Giảng viên /Tổ phó tổ tiếng Anh

  0983161817

  tamdao1981@gmail.com

 Vũ Thị Việt Anh

Th.S

  Giảng viên

  0915110305

  vuthivietanh1981@gmail.com

 Nguyễn Hải Anh

Th.S

  Giảng viên

  0904688386

  ngophuongchi1210@gmail.com

 Nguyễn Thị Hường

Th.S

  Giảng viên

  0984996598

  rubyalisa@gmail.com

 Nguyễn Hương Lan

Th.S

  Giảng viên/ Chủ tịch Công đoàn BMNN

  0912563638

  bihuonglan@gmail.com

 Đồng Hoàng Minh

Th.S

  Giảng viên

  0943396530

  0352604136

  donghoangminhhlu@gmail.com

 Trần Thị Thương

Th.S

  Giảng viên

  0349021473

  tranthuong.qh10f1@gmail.com

 Nguyễn Thu Trang

Th.S

  Giảng viên/ Bí thư chi Đoàn BMNN

  0985055036

  mstranghlu@gmail.com

 Phạm Thị Hạnh

Th.S

  Giảng viên

  0983426545

  phamhanh01810@yahoo.com.vn

 Nguyễn Thị Hồng Thu

Th.S

  Giảng viên

  0974348436

  thuvicnguyen@gmail.com

 Vũ Văn Tuấn

TS

  Giảng viên

  0973871979

  vuvantuanphd@gmail.com/

  tuanvv@hlu.edu.vn

Tổ Nga – Trung - Pháp

Họ và tên

Học vị, chức danh

Chức vụ

     Email

 Phạm Phương Nhung

Th.S

  Giảng viên/Tổ phó phụ trách

  0948849290

 phamthiphuongnhung.hlu@gmail.com

 Nguyễn Khánh Vân

TS/ GVC

  Giảng viên

  0986161962

 khanhvan622000@yahoo.com

 Đỗ Tiến Mai

Th.S

  Giảng viên

  0979481388

 dothitienmai@gmail.com

 Nguyễn Trường Giang

Th.S

  Giảng viên

  0943640010

 nguyentruonggiang2011@gmail.com

 Nguyễn Thị Nhàn

Th.S

  Giảng viên

  0915911969

 nhannguyen.ru@gmail.com

 Nguyễn Thị Kim Thanh

Th.S

  Trợ lý BMNN

  0912773679

chuphuongthu@gmail.com