Khoa Ngoại ngữ Pháp lý

Đăng vào 09/12/2019 14:20

Địa chỉ: Phòng 14.03; 14.04; 14.05; 14.06 nhà A Đại học Luật Hà Nội

            87 Nguyễn Chí Thanh, Láng Trung, Đống Đa, Hà Nội

Email: khoangoainguphaplyhlu@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/bomonngoainguhlu/

Điện thoại:

            BCNBM: 38350889

            Tổ Anh văn: 37736469

            Tổ Nga văn: 38355772

            Tổ Pháp văn: 38355773

 

                                                                           KHOA NGOẠI NGỮ PHÁP LÝ

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ/ Chức danh

Mobile phone number

Email

 Đinh Thị Phương Hoa

TS

Trưởng khoa

   

 Đào Thị Tâm

ThS

Phó Trưởng Bộ môn tiếng Anh Cơ bản

  0983161817

  tamdao1981@gmail.com

 Nguyễn Hải Anh

ThS

 Phó Trưởng Bộ môn tiếng Anh pháp lý

  0904688386

  ngophuongchi1210@gmail.com

 Phạm Phương Nhung

Th.S

  Phó Trưởng Bộ môn Nga-Pháp-Trung

  0948849290

 phamthiphuongnhung.hlu@gmail.com

Trợ lý Khoa – Bộ môn

 Nguyễn Thị Kim Thanh

Th.S

  Trợ lý Khoa TAPL

  0912773679

 chuphuongthu@gmail.com

Hoàng Khánh Linh

Th.S

Trợ lý Bộ môn

0348969080

khanhlinh.hoang.hud@gmail.com

Bộ môn tiếng Anh cơ bản

 Đào Thị Tâm

ThS

Giảng viên

  0983161817

  tamdao1981@gmail.com

 Đinh Thị Phương Hoa

TS

Giảng viên

   

 Nguyễn Thu Trang

Th.S

  Giảng viên/ Bí thư chi Đoàn Khoa TAPL

  0985055036

  mstranghlu@gmail.com

 Nguyễn Thị Hường

ThS

  Giảng viên

  0984996598

  rubyalisa@gmail.com

 Đồng Hoàng Minh

Th.S

  Giảng viên

  0943396530

  0352604136

  donghoangminhhlu@gmail.com

 Trần Thị Thương

Th.S

  Giảng viên

  0349021473

  tranthuong.qh10f1@gmail.com

 Nguyễn Thị Hồng Thu

Th.S

  Giảng viên

  0974348436

  thuvicnguyen@gmail.com

 Phạm Thị Hạnh

Th.S

  Giảng viên

  0983426545

  phamhanh01810@yahoo.com.vn

Phạm Thị Thanh Hoa

Th.S

Giảng viên

 

phamthithanhhoa0210@gmail.com

Bộ môn Tiếng Anh pháp lý

 Nguyễn Hải Anh

ThS

 Giảng viên

  0904688386

  ngophuongchi1210@gmail.com

 Nguyễn Thị Hương Lan

Th.S

 Chủ tịch Công đoàn Khoa TAPL/ Giảng viên

  0912563638

  bihuonglan@gmail.com

 Nhạc Thanh Hương

ThS

 Giảng viên

  0987012918

  nhacthanhhuong@gmail.com

 Lã Nguyễn Bình Minh

ThS

  Giảng viên

  0989291377

  dawny99@gmail.com

 Vũ Văn Tuấn

TS

  Giảng viên

  0973871979

  vuvantuanphd@gmail.com

Bộ môn Nga – Trung – Pháp

Họ và tên

Học hàm/ Học vị

Chức vụ/ Chức danh

Mobile phone number

     Email

 Phạm Phương Nhung

Th.S

 Giảng viên

  0948849290

 phamthiphuongnhung.hlu@gmail.com

Nguyễn Khánh Vân

TS. GVC

Giảng viên

   0986161962

 khanhvan622000@yahoo.com

 Đỗ Tiến Mai

Th.S

  Giảng viên

  0979481388

 dothitienmai@gmail.com

 Nguyễn Trường Giang

CN

  Giảng viên

  0943640010

 nguyentruonggiang2011@gmail.com

 Nguyễn Thị Nhàn

Th.S

  Giảng viên

  0915911969

 nhannguyen.ru@gmail.com