Chi uỷ Bộ môn Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng vào 08/11/2017 21:31

Quyết định v/v chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bộ môn Ngoại Ngữ

Ngày 05/10/2017 Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 36 QĐ/ĐU về việc chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bộ môn Ngoại Ngữ cho 02 đồng chí: Lã Nguyễn Bình Minh - Bí thư và đồng chí Đỗ Thị Tiến Mai - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kì 2015 - 2020.