Lịch thi, phòng thi môn Ngữ Nghĩa-Ngôn Ngữ Anh K39

Đăng vào 26/04/2017 08:39

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

TỔ TIẾNG ANH

 

THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT MÔN NGỮ NGHĨA HỌC

KHOÁ: K39-NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 

Bộ môn Ngoại Ngữ-Tổ tiếng Anh thông báo phòng thi, thời gian thi hết môn

Ngữ Nghĩa, khoá K39-Ngôn Ngữ Anh như sau:

  • Phòng thi: B 503
  • Thời gian: Ca tối (6h-7h), thứ 5 ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

 

  1. Chú ý: Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 5 phút