Hoạt động của Chi đoàn BMNN về việc hỗ trợ sinh viên ngành NNA gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh

Đăng vào 09/09/2021 00:00

Hoạt động của Chi đoàn BMNN về việc hỗ trợ sinh viên ngành NNA gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh

Sau hơn một tuần phát động chương trình thiện nguyện ủng hộ sinh viên NNA có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid tại Hà Nôi, BTC đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo thầy cô và sinh viên/cựu sinh viên ngành NNA. 

Buổi họp mặt tổng kết hoạt động thiện nguyện và trao quà cho sinh viên sẽ được tổ chức trực tuyến qua Teams vào 20h tối thứ 6 ngày 10.9.2021. Link vào phòng họp bên dưới đây. Trân trọng kính mời các thầy/cô và quý vị đại biểu, các em sinh viên tham dự chương trình. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a48883f6a86ee4689be36c70ab265c864%40thread.tacv2/1631173512230?context=%7b%22Tid%22%3a%2205db192e-6c0c-41ea-a8c0-845a386b6138%22%2c%22Oid%22%3a%226a76d463-c82f-4910-baa9-315960b611e3%22%7d