Lễ phát động nhắn tin "toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"

Đăng vào 11/06/2021 15:34

Lễ phát động nhắn tin "toàn dân ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19"

Toàn văn bài viết như sau

https://hlu.edu.vn/News/Details/21079?zoneid=zone2