Tọa đàm Khoa học về “Bổ sung hoàn thiện nội dung giảng dạy các học phần Tiếng Anh 1 – Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh Pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội”

Đăng vào 28/05/2021 11:41

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm học 2021, Bộ Môn Ngoại ngữ đã tổ chức Tọa đàm Khoa học về “Bổ sung hoàn thiện nội dung giảng dạy các học phần Tiếng Anh 1 – Ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh Pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội”. Tọa đàm Khoa học thời kỳ chuyển đổi số và tự chủ đại học kết hợp tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng dịch COVID-19, do đó Tọa đàm được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tại phòng Hội nghị 207, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tham gia Tọa đàm Khoa học có các giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh 1 trong và ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội, các Khoa, Phòng ban chuyên môn; các khách mời là các nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo uy tín gồm Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, và đông đảo các bạn sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh – chuyên ngành tiếng Anh pháp lý của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Các đại biểu có rất nhiều tham luận trình bày tại Tọa đàm. Các bài tham luận tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến hoạt động dạy – học các môn Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Luật Hà Nội, như lý luận dạy học, cập nhật tài liệu giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, thực trạng học tiếng Anh của sinh viên năm nhất, các kỹ năng khó đối với sinh viên.  Nhiều giảng viên và sinh viên đã đề xuất một số khuyến nghị thiết thực để hỗ trợ hoạt động dạy và học tiếng Anh cho sinh viên như: thành lập câu lạc bộ tiếng Anh pháp lý, sử dụng các phần mềm luyện nói tiếng Anh, phương pháp sử dụng bài tập nghe chính tả,…

Tọa đàm Khoa học là hoạt động chuyên môn thường niên đồng thời cũng là diễn đàn cơ sở để Bộ Môn Ngoại ngữ lắng nghe, tiếp thu, chỉnh sửa và ngày càng hoàn thiện nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Tiếng Anh 1 nói riêng và các hoạt động dạy học ngoại ngữ nói chung tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

                                                                                            Thu Trang – Bình Minh