LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Đăng vào 14/04/2022 12:29

Lịch thi học kỳ II năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy và văn bằng hai chính quy tại trụ sở Đại học Luật Hà Nội và Phân hiệu Đắk Lắk