THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I (2020-2021)

Đăng vào 22/12/2020 12:34

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ I (2020-2021)

Buổi chiều Ca1 Ngày thi: 23/12/2020

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

HỘI TRƯỜNG

13h00

Pháp văn HPII

N01

B601

Nga Văn HPII

N02+N04

B503

Trung Văn HPII

N08+N06

B502

N09+N03

B501

N07+N01

B402

N04

B401

Tiếng Anh 2

Nghe- Đọc- Viết

N01

B303

N02

B302

N03

A701

N04

A704

 

Chiều Ca2 Ngày thi: 23/12/2020

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

HỘI TRƯỜNG

15h30

Anh Văn HpII

N14+N15

B302

N16+N17

B303

N18+N19

B401

N20+N21

B402

N22+N27

B501

N28(kt)+N29 (kt)

B502

N30 (kt)+N31(kt)

B503

N03+N04

B601

N05+N06

B602

N07+N09

B603

N10+N11

A701

N12+N13

A704

 

Ngày thi: 24/12/2020

Sáng ca 1

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

HỘI TRƯỜNG

7h00

TAPLNC2

N01+N02

B302

Trung Văn HPI

N01+N02

B401

N03+N04

B402

N05(kt)

B501

Pháp văn HPI

N03

B502

Nga Văn HPII

N01+N06

B503

N07

B601

TAPL2( TMQT)

N01+N02

B602

N03+N04

N04 bổ sung 01 sv

B603

 

Sáng ca 2

THỜI GIAN

MÔN

LỚP

HỘI TRƯỜNG

9h30

Anh văn HpI

N01+N02

B403

N03+N04

B501

N05+N06

B502

N07+N08

B503

N09+N10

B601

N11+N12

A801

N13+N14

A804

N01(kt)+N02(kt)

A701

N03(kt)+N04(kt)

A703