TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHỦ TRÌ 02/12 ĐỀ TÀI CẤP BỘ CỦA BỘ TƯ PHÁP

Đăng vào 16/03/2021 21:52

Chiều ngày 15 tháng 03 năm 2021, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2021, giao tổ chức chủ trì và ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với các đề tài được duyệt. Trường Đại học Luật Hà Nội là cơ quan chủ trì của 02 đề tài do giảng viên của Trường làm chủ nhiệm (trong tổng số 12 đề tài cấp Bộ) gồm:

- Đề tài "Hoàn thiện chính sách và pháp luật về kinh tế ban đêm ở Việt Nam" do TS. Trần Vũ Hải (Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí) làm chủ nhiệm;

- Đề tài "Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo luật trong bối cảnh tự chủ đại học" do TS. Đinh Thị Phương Hoa (Phó trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Ngoại ngữ) làm chủ nhiệm;

Chúc các chủ nhiệm đề tài và các nhà khoa học tham gia thực hiện đề tài đúng tiến độ, có các sản phẩm khoa học chất lượng tốt và ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn!