Bộ môn Ngoại ngữ thông báo về việc viết Khoá luận tốt nghiệp với Khoá 42

Đăng vào 27/11/2020 14:34

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo: 
Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh K42 (đủ điều kiện) viết Khoá luận tốt nghiệp đăng kí tên Đề tài Khoá luận tốt nghiệp và Giảng viên hướng dẫn chậm nhất ngày 4.12.2020 tại Bộ môn Ngoại ngữ A1405 (gặp cô Thanh).

Trân trọng!