Lịch thi học kỳ 2 (2019-2020)

Đăng vào 19/05/2020 16:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019-2020

Ngày thi: 24/05/2020

 

Thời gian

Môn

Lớp

Hội Trường

7:00

Trung văn HP1

N04

B302

Tiếng Anh 3

(Nghe-Đọc-Viết)

N01 + N02

B303

N03 + N04

B401

9:30

Trung văn HPII

N01 + N02

B402

N03 + N04

B403

N05

B501