Tin tức và Sự kiện

Hội thảo “Các ngôn ngữ Nga, Pháp, Trung trước thách thức chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thực trạng và giải pháp.”.
“Các ngôn ngữ Nga, Pháp, Trung trước thách thức chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Thực trạng và giải pháp.”.
 
Hội thảo " Các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập. Thách thức và giải pháp"
Hội thảo " Các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập. Thách thức và giải pháp"
 
Suggested topics for English majors' graduation theses
English major students - Hanoi Law University
 
Hội thảo Khoa học "Các biện pháp tạo hứng thú học ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội"
Ngày 25/5/2017, Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức thành công buổi Hội thảo Khoa học cấp trường với chủ đề: "Các biện pháp tạo hứng thú học ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội"