Bộ môn: TAPL - Đáp án thi kết thúc học phần: Lần 1. Kỳ 1. Năm học 2022-2023

Đăng vào 17/12/2022 15:48

Bộ môn tiếng Anh pháp lý thông báo tới quý sinh viên đáp án thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

1. Kỹ năng đàm phán

2. Lý thuyết dịch

3. Anh văn học phần 2 Chính quy Phân hiệu

4. Anh văn học phần 1-2 Vừa làm vừa học - Phân hiệu

5. Tiếng Anh pháp lý cơ bản 1-CLC

Trân trọng thông báo

ThS. Nguyễn Hải Anh