Bộ môn tiếng Anh pháp lý: Thông báo về việc thống nhất tên đề tài khóa luận tốt nghiệp

Đăng vào 11/12/2022 00:00

Các em sinh viên K44 thân mến!

Hiện tại bộ môn đã phân công giảng viên hướng dẫn theo sự lựa chọn của các em và ý kiến của Giảng viên hướng dẫn, đồng thời đảm bảo với quy định của Trường. Dưới đây là toàn bộ danh sách sinh viên và giáo viên hướng dẫn kèm theo đề tài do các em lựa chọn. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất giữa sinh viên và Giáo viên hướng dẫn, Bộ môn tiếng Anh pháp lý đề nghị các em liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo số điện thoại đính kèm để thống nhất tên đề tài. Nếu có thay đổi sau khi liên hệ với Giảng viên hướng dẫn, các em gọi trực tiếp cho cô phụ trách Bộ môn tiếng Anh pháp lý. 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn: 

ThS. Nguyễn Hải Anh - Phụ trách BM TAPL - 0904.688.386

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan - 0912563638

ThS. Nhạc Thanh Hương - 0987.012.918

ThS. Lã Nguyễn Bình Minh - 0989.291.377

TS. Vũ Văn Tuấn - 0973871979

Trân trọng thông báo!

 

Nguyễn Hải Anh