Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng vào 06/10/2020 08:23

Sáng 29/8, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Trường, Quyết định công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường và Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Hội đồng Trường nhiệm kì 2020-2025

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao Quyết định

Quyền Chủ tịch Hội đồng trường cho Tiến sỹ Chu Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao Quyết định công nhận 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho Tiến sỹ Đoàn Trung Kiên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng các cán bộ được nhận Quyết định

và tiếp tục giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội.