Sinh viên khóa K40 ngành Ngôn ngữ Anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công

Đăng vào 23/04/2019 00:00

Sáng ngày 18/4/2019 vừa qua, theo kế hoạch của nhà trường Bộ môn Ngoại ngữ đã tổ chức buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 5 sinh viên khóa K40 ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng anh pháp lý tại hội trường A802

- Sinh viên Đào Thị Thanh Tâm –MSSV: 404048 với đề tài “Challenges in English-Vietnamese translation of legal documents from English major students’ perspectives at Hanoi Law University”

- Sinh viên . Vũ Thị Hương Giang- MSSV: 404047 với đề tài “Integrating reading and writing skills to improve the writing skills from HLU English major students’ perspectives”.

- Sinh viên Phùng Thị Thu Ngân – MSSV: 403924 với đề tài “Using the Internet to promote autonomous learning in ELP (English for Legal Purposes) of English majors at Hanoi Law University”.

- Sinh viên Vũ Hồ Diệu Linh – MSSV: 404031 với đề tài “A study on the negative factors affecting speaking skill of English majors at Hanoi Law University”

- Sinh viên Phạm Mỹ Linh – MSSV: 403954 với đề tài “Intercultural Communication Competence (ICC) in learning English as a Foreign Language of English major students at Hanoi Law University: Challenges and Solutions”

Buổi bảo vệ đã diễn ra thành công, tốt đẹp và ghi nhận sự nỗ lực, chỉnh chu và nghiêm túc của các bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào các lĩnh vực học tập cụ thể đặc thù của chuyên ngành./