Giới thiệu Bộ môn Ngoại Ngữ

Đăng vào 23/06/2020 00:00

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Lịch sử hình thành và phát triển

 Bộ môn Ngoại ngữ tiền thân là “Tổ Ngoại ngữ” ra đời từ năm 1979 khi Trường Đại học Luật được thành lập và có bề dày lịch sử và phát triển hơn 30 năm cùng các Khoa và Phòng ban chức năng trong Trường. Trong mười năm đầu, Tổ Ngoại ngữ phát triển từ hai giảng viên, phải sinh hoạt ghép với các đơn vị khác đã được tách ra thành đơn vị độc lập. Trong thời kỳ này sinh viên toàn Trường chỉ học một ngoại ngữ là tiếng Nga với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính quy từ Liên Xô cũ và đào tạo trong nước từ 2 cơ sở Đại học Ngoại ngữ và Đại học Sư phạm ngoại ngữ nhưng cũng đều được đi thực tế tại Liên Xô.         

Những năm 1989 - 1990 nhu cầu phát triển của đất nước ngày càng tăng, sinh viên không chỉ tiếp cận với tiếng Nga mà còn cần được học nhiều ngoại ngữ khác. Trong chương trình giảng dạy ngoại ngữ của Trường Đại học Luật Hà Nội có thêm 2 môn nữa là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tổ Ngoại ngữ được đổi tên thành "Bộ môn Ngoại Ngữ" trực thuộc Ban Giám hiệu. Đến năm 2012, Bộ môn Ngoại ngữ có thêm một tổ chuyên môn mới là tổ Tiếng Trung. Hiện nay, Bộ môn Ngoại Ngữ gồm 3 tổ bộ môn: Tổ tiếng Anh, Tổ tiếng Pháp và Tổ tiếng Nga-Trung.

Cùng với sự lớn mạnh của Trường, Bộ môn Ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng với yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong nhà Trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, các tổ chuyên môn thuộc Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng cải cách giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với xu hướng giảng dạy ngoại ngữ mới và mục tiêu chung của Nhà trường. Từ năm 2010, Bộ môn tiếng Anh đã chính thức thực hiện chương trình chuẩn đầu vào và đầu ra TOEIC – một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang ngày càng được nhiều trường đại học không chuyên ngữ trong cả nước áp dụng và được các nhà tuyển dụng sử dụng làm chuẩn đánh giá người lao động, cho sinh viên hệ đại học chính quy. Đây là bước tiến lớn không những của tổ Anh Văn, Bộ môn Ngoại ngữ mà còn của Trường Đại học Luật Hà Nội góp phần khẳng định chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong Trường, đáp ứng như nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Từ năm 2014, Bộ môn Ngoại Ngữ bắt đầu đào tạo mã ngành mới: Ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành tiếng Anh pháp lý, và đây là một trong năm mã ngành đang được đào tạo tại trường Đại học Luật Hà Nội. Việc đào tạo một mã ngành mới đã mở rộng thêm chức năng, nhiệm vụ cũng và làm gia tăng vị thế của Bộ môn Ngoại Ngữ trong Trường.

2. Cơ cấu tổ chức

 

3. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Ngoại Ngữ ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Trong số 20 giảng viên hiện nay, có 02 giảng viên là tiến sỹ, 18 giảng viên là thạc sỹ. 2/3 giảng viên Bộ môn ở độ tuổi dưới 40. Đây là lực lượng giảng viên nòng cốt của Bộ môn trong tương lai. Cùng với nhiệm vụ chính là tác giảng dạy, các giảng viên của Bộ môn còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tập bài giảng và tham gia vào các phong trào khác do Đoàn, Hội trong trường tổ chức.