Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

Đăng vào 14/11/2016 16:48:04}

Bộ môn Ngoại ngữ

Giới thiệu chung

 Bộ môn Ngoại ngữ tiền thân là “Tổ Ngoại ngữ” ra đời từ năm 1979 khi Trường Đại học Luật được thành lập và có bề dày lịch sử và phát triển hơn 30 năm cùng các Khoa và Phòng ban chức năng trong Nhà trường. Trong mười năm đầu, Tổ Ngoại ngữ phát triển từ hai giảng viên, phải sinh hoạt ghép với các đơn vị khác đã được tách ra thành đơn vị độc lập. Trong thời kỳ này sinh viên toàn Trường chỉ học một ngoại ngữ là tiếng Nga với đội ngũ giảng viên được đào tạo chính quy từ Liên Xô cũ và đào tạo trong nước từ 2 cơ sở Đại học Ngoại ngữ và Đại học Sư phạm ngoại ngữ nhưng cũng đều được đi thực tế tại Liên Xô.         

Những năm 1989 - 1990 nhu cầu phát triển của đất nước ngày càng tăng, sinh viên không chỉ tiếp cận với tiếng Nga mà còn cần được học nhiều ngoại ngữ khác. Trong chương trình giảng dạy ngoại ngữ của Trường Đại học Luật Hà Nội có thêm 2 môn nữa là tiếng Anh và tiếng Pháp. Tổ Ngoại ngữ được đổi tên thành "Bộ môn Ngoại  ngữ" trực thuộc Ban Giám hiệu. Đến năm 2012, Bộ môn Ngoại ngữ có thêm một tổ chuyên môn mới là tổ Tiếng Trung.         

Cùng với sự lớn mạnh của Trường, Bộ môn Ngoại ngữ cũng không ngừng phát triển để đáp ứng với yêu cầu về giảng dạy ngoại ngữ trong nhà Trường cũng như yêu cầu của xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ. Các tổ chuyên môn thuộc Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng cải cách giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với xu hướng giảng dạy ngoại ngữ mới và mục tiêu chung của Nhà trường. Từ năm 2010, Bộ môn tiếng Anh đã chính thức thực hiện chương trình chuẩn đầu vào và đầu ra TOEIC – một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang ngày càng được nhiều trường đại học không chuyên ngữ trong cả nước áp dụng và được các nhà tuyển dụng sử dụng làm chuẩn đánh giá người lao động, cho sinh viên hệ đại học chính quy. Đây là bước tiến lớn không những của tổ Anh Văn, Bộ môn Ngoại ngữ mà còn của Trường Đại học Luật Hà Nội góp phần khẳng định chất lượng đào tạo ngoại ngữ trong Trường, đáp ứng như nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.